Tiananmen Massacre - Tank Man: The 1989 Chinese Student Democracy Movement

Tiananmen Massacre: The Rise & Fall of the 1989 Chinese Student Democracy Movement. China's Communist government declares war against its own citizens. Also, the fate of the Tank Man is detailed.

Google Immediately Removed This Video From Public View After We Uploaded it. Google commonly censors information, even in the US, on behalf of the Chinese Communist government.

We Will Continue to Try to Make this Film Available to the public.

Google Censors videos such as these for the China's Communist Government. Make your copy now because Google might remove this film.

Toàn dân Việt hãy lật đổ Đảng Cộng Sản Việt Gian của súc vật Hồ Chí Minh và tay sai, xây dựng 1 nước Việt Nam mới có tự do, dân chủ, không cộng sản.

Chào Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ

Monday, March 23, 2009

toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam

toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 01-07/74


toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 01-07/74 from ditmehochiminh on Vimeo.

[vimeo http://www.vimeo.com/3780716]

http://www.vimeo.com/3780716toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 08-14/74


toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 08-14/74 from ditmehochiminh on Vimeo.

[vimeo http://www.vimeo.com/3781580]

http://www.vimeo.com/3781580toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 15-21/74


toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 15-21/74 from ditmehochiminh on Vimeo.

[vimeo http://www.vimeo.com/3783042]

http://www.vimeo.com/3783042toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 22-28/74


toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 22-28/74 from ditmehochiminh on Vimeo.

[vimeo http://www.vimeo.com/3783905]

http://www.vimeo.com/3783905toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 29-35/74


toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 29-35/74 from ditmehochiminh on Vimeo.

[vimeo http://www.vimeo.com/3789678]

http://www.vimeo.com/3789678toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 36-43/74


toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 36-43/74 from ditmecodosaovang on Vimeo.

[vimeo http://vimeo.com/3810510]

http://vimeo.com/3810510toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 44-51/74


toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 44-51/74 from ditmecodosaovang on Vimeo.

[vimeo http://vimeo.com/3810210]

http://vimeo.com/3810210toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 52-59/74


toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 52-59/74 from ditmecodosaovang on Vimeo.

[vimeo http://vimeo.com/3809879]

http://vimeo.com/3809879toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 60-67/74


toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 60-67/74 from ditmecodosaovang on Vimeo.

[vimeo http://vimeo.com/3809577]

http://vimeo.com/3809577toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 68-74/74


toi ac ho chi minh suc vat va tay sai: trai kien giam 68-74/74 from ditmecodosaovang on Vimeo.

[vimeo http://vimeo.com/3809292]

http://vimeo.com/3809292


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

da dao viet cong suc vat ho chi minh nong duc manh nguyen minh triet nguyen tan dung

da dao nhung san pham "made in viet cong" cua suc vat ho chi minh va tay sai

Súc Vật Hồ Chí Minh Suc Vat Ho Chi Minh Và Tay Sai Thảm Sát Ở Huế Mậu Thân Hue Massacre 1968


Súc Vật Hồ Chí Minh Suc Vat Ho Chi Minh Và Tay Sai Tắm Máu Dân Việt Trong Cải Cách Ruộng Đất


Toi Do Dan Toc suc vat Ho Chi Minh súc vật hồ chí minh Va Dang Cong San Viet Gian Khat Mau

Labels

Followers

Blog Archive

Google Analytics

http://www.google.com/analytics/